Memilih Suami/Istri Menuju Mawaddah Wa Rahmah

Tempat nongkrong. Diskusi bebas di luar topik.
User avatar
Yunion
Posts: 7
Joined: 03 Mar 2011, 09:05
Location: Tulungagung
Contact:

Memilih Suami/Istri Menuju Mawaddah Wa Rahmah

Postby Yunion » 03 Mar 2011, 09:40

Norma yang benar sebagai landasan memilih istri menurut Al-Ghazali ada 8 :
1. Beragama Islam yang taat dalam arti wanita yang salihah, ingkah lakunya terpimpin dengan baik oleh agama, yang merupakan kunci bagi kebahagiaan rumah tangga.
2. Berakhlak mulia dalam arti istri yang berakhlak mulia adalah sumber ketenteraman dan kebahagiaan berumah tangga. Seperti kisah seorang pelancong dari Suku Arid yang bertemu Nabi Ilyas As, beliau memerintahkan orang tersebut agar segera menikah dan beliau berpesan agar jangan menikahi 4 jenis wanita yaitu :

* Al-Muktali�ah ialah wanita yang gemar minta cerai.
* Al-Mubariyah ialah wanita yang suka membanggakan diri dan hartanya.
* Al-Ahirah ialah wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya.
* An-Nasriyiah ialah wanita yang nuzus yaitu durhaka kepada suami baik dengan perkataan maupun perbuatan.

Di kalangan masyarakat Arab, terdapat ungkapan yang berkaitan dengan norma memilih istri. Janganlah engkau kawini jenis wanita tersebut
1. Annanah (selalu mengikuti)
2. Mannanah (gemar mengungkit-ungkit jasa yang pernah dilakukan)
3. Hannanah (selalu menyatakan rindu kepada suaminya yang lama)
4. Haddaqah (setiap melihat sesuatu, ia ingin memilikinya dan mendesak suami untuk mengkias diri atau wanita yang suka marah karena tidak pernah merasa puas dan sering ngambek)
5. Syaddaqah (wanita cerewet dan gemar membual)
3. Cantik artinya kecantikan istri juga factor yang penting dalam berumah tangga.
4. Mas kawinnya ringan. Calon istri yang baik ialah ringan meminta mas kawin kepada calon suami.
Dalam hadis disebutkan khairunhunna aisarahunna shadaqan yang artinya sebaik-baik wanita ialah wanita yang paling murah permintaan mas kawinnya. (Riwayat Thabrani).
5. Bukan wanita mandul
Dikandung maksud dalam memilih istri hendaknya wanita yang bias mempunyai anak atau wanita subur.
6. Perawan
Memilih calon istri hendaknya wanita yang masih gadis. Gadis mempunya nilai lebih dari janda karena beberapa hal:

* Suami akan mendapat kecintaan lebih besar.
* Kecintaan suami juga lebih sempurna.
* Si gadis tidak memiliki kenangan atau kerinduan kepada suami sebelumnya

7. Keturunan keluarga baik-baik
Calon istri hendaknya berasal dari keturunan keluarga baik-baik yaitu keluarga Islam yang memegang teguh agamanya dan terbina dengan baik akhlaknya.
8. Tidak berasal dari keluarga dekat
Istri hendaknya dipilih dari wanita yang tidak mempunya hubungan kekeluargaan yang dekat dengan suami.
Selengkapnya klik di sini
User avatar
KuKuKaChu
Posts: 261
Joined: 06 Dec 2009, 14:10
Location: Jakarta
Contact:

Re: Memilih Suami/Istri Menuju Mawaddah Wa Rahmah

Postby KuKuKaChu » 03 Mar 2011, 10:19

yang terpenting, calon isteri harus pakai ubuntu linux. pokoknya sama umatnya.
User avatar
ninja
Posts: 2260
Joined: 27 Jan 2010, 16:23
Location: Tangerang, Banten, indonesia
Contact:

Re: Memilih Suami/Istri Menuju Mawaddah Wa Rahmah

Postby ninja » 03 Mar 2011, 11:35

[quote=KuKuKaChu]yang terpenting, calon isteri harus pakai ubuntu linux. pokoknya sama umatnya.

untungnya pasangan ane dah tak installkan ubuntu, kesan dia kalo pake ubuntu internetannya kenceng :D


manusia engga ada yang sempurna, jadi kalo buat saya nyari pasangan seperti diatas agak susah kayaknya. apalagi dijaman sekarang. :crazy:
liat hasil survei tentang "pergaulan anak muda" di kota-kota besar aja dah buat miris. :mad:
so singkatnya cari pasangan yang bisa saling menutupi segala kekurangan pasangnnya masing2 ;)